Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

Bevezető:

Az AMPL Tanácsadó Kft. (székhely: 1188 Budapest, Ady Endre u 130/a, Cégjegyzékszám: 01 09 949477, Adószám: 14678570-1-43, a továbbiakban: Társaság) a Csodavilág Fejlesztőben végzett tevékenységéhez kapcsolódóan, melyet egyéni és csoportos gyógypedagógiai terápiák és fejlesztések megvalósítása érdekében végez.

Az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei:

Adatkezelő: AMPL Tanácsadó Kft.;  székhelye:           1188 Budapest, Ady Endre u 130/a

Képviselő: Papp Krisztina, email: pappkrisztina@gyermekfejlesztes18.hu, telefon: 06703306136

A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés célja:

Az érintett gyermek (https://gyermekfejlesztes18.hu/ oldalon meghirdetett szolgáltatások igénybevevője) személyes és különleges adatainak kezelése a szolgáltatás személyre szabottságának biztosításának érdekében, továbbá az érintett gyermek törvényes képviselőjének, szüleinek megkeresése a szolgáltatás elérhetőségének érdekében.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő a kiválasztási eljárásban az érintett adatait AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, (az érintett hozzájárulása) és b) pontja alapján (a szerződés teljesítése érdekében) kívánja kezelni:

A felhasználni kívánt adatok:

  1. Gyermekek személyes (név, cím, anyja neve) és különleges egészségi adatai (anamnézis során feltett kérdések, mely megválaszolása önkéntes)
  2. név, telefonszám, e-mail cím

Az érintettek kategóriái:

  1. szolgáltatást igénybevevő gyermek
  2. szolgáltatást igénybevevő gyermek törvényes képviselője, szülei

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

Az érintett személyes adatai nem kerülnek átadásra más személyek részére.

Adatkezelésben érintett szolgáltatók:

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő informatikai működését felhőalapú szolgáltatásokon keresztül biztosítja. Nevesített szolgáltatások: GMAIL (levelezés), Tarhely.eu (levelezés), GOOGLE DRIVE, NETHUNT.com, APPLE Cloud

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatkezelő az érintett személyes adatait a szolgáltatás igénybevételét követő 5 évig tárolja.

Az érintett jogai:

Tájékoztatjuk, hogy bármikor, korlátozás nélkül

  • hozzáférést (tájékoztatás)
  • helyesbítést,
  • törlést,
  • az adatkezelés korlátozását kérheti, illetve
  • tiltakozhat az adatkezelés ellen
  • hozzájárulás visszavonása.

Tájékoztatjuk, hogy Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog, amelynek keretében kérheti, hogy az általunk kezelt adatait egy Ön által megjelölt adatkezelőhöz/adatfeldolgozóhoz továbbítsuk, feltéve, hogy ennek technikai és adatbiztonsági feltételei rendelkezésre állnak.

Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat. (panasz benyújtásának joga)

Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogairól lentebb tájékoztatjuk.

Az érintett az adatkezelőnek a tájékoztatóban foglalt elérhetőségeinek valamelyikére megküldött nyilatkozatával jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A NAIH elérhetőségei panasz esetére:

Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság

A hatóság címe: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu

Automatizált döntéshozatal ténye, profilalkotás:

Tájékoztatjuk, hogy adatait elektronikus úton tartjuk nyilván. Tájékoztatjuk a kiválasztási eljárás során nem alkalmazunk automatizált döntéshozatali eljárást, és profilalkotást. Adatai profilalkotási céllal történő kezelését kizárólag csak az Ön kifejezett hozzájárulása alapján végezzük, amelyről a profilalkotás előtt, szükség szerint tájékoztatjuk. Az automatizált döntés körében, ha véleménye van, vagy kifogást kíván benyújtani, vagy ha az automatizált döntési folyamatba emberi beavatkozást kér, azt az adatkezelő fenti elérhetőségein bármikor megteheti.