Diagnosztika

Mi történik?

portfolio_5A felmérések, vizsgálatok önmagukban is kérhetőek, a terápiás foglalkozásokat azonban mindenképpen megelőzik. Célja elsősorban az, hogy gyógypedagógia, pedagógiai tesztekkel feltérképezzem a gyermekek hiányosságait, és erősségeit. Előbbiek megállapítása a terápiás munka megkezdéséhez szükséges, hiszen ez alapján készül el a fejlesztési terv, és javaslat. Az erősségek meghatározásának, pedig a hiányok kompenzálására kialakított stratégiák felépítéséhez van szükségünk
Longikid vizsgálat

A LongiKid© Magyarországon egyedülálló és rendkívül részletes, neuro-szenzomotoros diagnosztikai eljárás, amely alkalmas a gyermek mozgásos és kognitív (értelmi), figyelmi fejlődésprofiljának megfigyelésére….

Alapozó mozgás-vizsgálat

A vizsgálat feltárja az idegrendszer éretlenségét a mozgás által. A vizsgálat kb. másfél órát vesz igénybe. Mivel mozgásos gyakorlatsorról van szó, ezért javasolt…

GMP – GOH

beszédhallást, beszédészlelést és megértést vizsgáló eljárás

A vizsgálat kb. 25 – 30 percet vesz igénybe. Három éves kortól 12 – 13 éves korig használható. Vizsgálja a …

Pedagógiai vizsgálatok

A tanuláshoz szükséges részképességek vizsgálata mellett olyan tesztek felvételére kerül sor, amelyek az olvasás, írás és számolás problémáira is fényt derítenek.  Teljes időtartama kb. másfél – két óra.