GOH/GMP– beszédhallást, beszédészlelést és megértést vizsgáló eljárás

GOH/GMP – beszédhallást, beszédészlelést és megértést vizsgáló eljárás

A vizsgálat kb. 25 – 30 percet vesz igénybe. 3 éves kortól 12 – 13 éves korig használható. Vizsgálja a beszédészlelés különböző szintjeit, melyek feladataiban magnóból hallott mondatokat kell visszaismételnie a kisgyermeknek. Emellett vizsgálja még a rövid idejű emlékezetet, a szeriális auditív észlelést,  a ritmust, a beszédhang differenciálási képességet, a szóaktivizálást, a beszédértést és a transzformációs észlelést. A GOH segítségével a beszédhallás vizsgálható, ebben a feladatban fejhallgatón keresztül mindkét fülében 10 – 10 szót hall a kisgyermek, melyet vissza kell ismételnie. 

Javasolt a vizsgálat előtt egy hallás- illetve egy tympanometriás vizsgálat elvégzése, melyek a beszédészlelés és beszédhallás alapjait vizsgálják, így segítik a célirányosabb terápiás útvonal kijelölését.

FONTOS!

A beszédészlelés és -megértés elmaradása vagy zavara nehezen érhető tetten, mert a gyermekek különféle módon kompenzálják a beszédészlelési, -értési zavarukat, így azok a szülők és a környezet elől is sokáig rejtve maradnak, és súlyosbodhatnak. 

Néhány tünet, amelyekre érdemes odafigyelni:

 • gyakori felsőlégúti megbetegedés
 • asztma, krupp
 • középfülgyulladások
 • megkésett beszédfejlődés
 • tartós logopédiai probléma
 • torzítva mondja vissza az óvodában tanult verset, vagy az új szavakat
 • nehezen tanul verset
 • szókincse lassan gyarapodik
 • sok szót nem ért meg
 • utasításokat nehezen érti vagy félreérti
 • sokszor visszakérdez
 • figyelme rövid ideig tartó, elkalandozó
 • inkább egyedül játszik
 • magatartási vagy beilleszkedési problémái vannak
 • hangosan hallgatja a televíziót, nem szeret telefonálni
 • iskolás korú gyermeknél gyenge helyesírási/olvasási készség
 • motiválatlanság

Foglaljon időpontot GOH/GMP vizsgálatra