GOH/GMP– beszédhallást, beszédészlelést és megértést vizsgáló eljárás

A beszédészlelésről és -értésről  bővebben itt írunk

GOH/GMP – beszédhallást, beszédészlelést és megértést vizsgáló eljárás

A GMP vizsgálja a beszédészlelés különböző szintjeit, melynek feladataiban magnóból hallott mondatokat kell visszaismételnie a kisgyermeknek. Emellett vizsgálja még a rövid idejű emlékezetet, a szeriális auditív észlelést,  a ritmust, a beszédhang differenciálási képességet, a szóaktivizálást, a beszédértést és a transzformációs észlelést, vagyok olyan képességeket, amelyek az írott és beszélt nyelv elsajátításához szükségesek. (beszéd, olvasás, írás)

A GOH segítségével a beszédhallás vizsgálható, ebben a feladatban fejhallgatón keresztül mindkét fülében 10 – 10 szót hall a kisgyermek, melyet vissza kell ismételnie. 

A GMP és GOH vizsgálatok együttesen kb. 25 – 45 percet vesznek igénybe. 3 éves kortól 12 – 13 éves korig használható.

Javasolt a GOH/GMP teszt előtt két vizsgálat elvégztetése:

 1. egy fül-orr-gégészeti vizsgálat illetve
 2. egy audiológián elvégzett kiterjesztett hallásvizsgálat elvégzése.

Az audológiai vizsgálat hiánya esetén lehetőség van nálunk egy hallásfigyelem vizsgáltra.

Hallásfigyelem vizsgálat

egy szűrőaudiométerrel történik, melynek segítségével 11 frekvencián megállapítható, hogy milyen erősségű (dB) hangokra figyel a gyermek. Erre azért van szükség, mert az auditív percepciós zavar pontosabban állapítható meg és segíti a terápiás útvonal kijelölését. A vizsgálaton jeleznie kell a gyermeknek, ha a fejére tett fülhallgatóból hallja a hangot. 

A vizsgálat kb 30-90 percet vesz igénybe a gyermek együttműködésétől, figyelmétől függően. Ajánlott 6 éves kor után, amikor  agyermek már hosszabb ideig tud figyelni és együttműködni.

Az alátalunk végzett hallásfigyelem vizsgálat nem azonos az audiológián végzett vizsgálattal, mert más módszerrel dolgozunk és más eszközöket használunk, de a gyermek auditív percepciós zavara diagnosztizálásához mindkét módszer elegendő információt nyújt.

FONTOS!

Az auditív percepciós zavar nehezen érhető tetten, mert a gyermekek különféle módon kompenzálják a beszédészlelési, -értési zavarukat, így azok a szülők és a környezet elől is sokáig rejtve maradnak, és súlyosbodhatnak. 

Néhány tünet, amelyekre érdemes odafigyelni:

 • gyakori felsőlégúti megbetegedés
 • asztma, krupp
 • középfülgyulladások
 • megkésett beszédfejlődés
 • tartós logopédiai probléma
 • torzítva mondja vissza az óvodában tanult verset, vagy az új szavakat
 • nehezen tanul verset
 • szókincse lassan gyarapodik
 • sok szót nem ért meg
 • utasításokat nehezen érti vagy félreérti
 • sokszor visszakérdez
 • figyelme rövid ideig tartó, elkalandozó
 • inkább egyedül játszik
 • magatartási vagy beilleszkedési problémái vannak
 • hangosan hallgatja a televíziót, nem szeret telefonálni
 • iskolás korú gyermeknél gyenge helyesírási/olvasási készség
 • motiválatlanság

Foglaljon időpontot GOH/GMP vizsgálatra

Az auditív percepciós zavar egyik terápiás kezelési lehetősége a hallási figyelem tréning (AIT/FST)