Alapozó mozgásterápia

Alapozó mozgásterápia

Komplex, mozgásfejlesztésen alapuló (u.n. motoszenzoros típusú) idegrendszer fejlesztő mozgásterápia, mely során a gyermekeknél újraindítjuk az emberi fejlődéstani mozgássorozatot. A csecsemő- és kisgyermekkori mozgásfázisokon visszük át újra az idegrendszert, így keresve meg az elakadás helyét, kiépítve ezzel az új idegi kapcsolatokat.

A mozgás és az idegrendszer fejlődésének kapcsolata:

A központi idegrendszer érési folyamata, és a mozgásfejlődés egymással szoros egységben biztosítja az értelem fejlődését. Ennek legfontosabb időszaka a gyermek első három életévében van, melyet pszichomotoros fejlődési szakasznak nevezünk, hiszen ilyenkor alakul/fejlődik az idegrendszer, leginkább a mozgás által. A csecsemő idegrendszerének érési folyamatai felgyorsulnak a környezetből felé irányuló ingerek hatására, ezzel indítva el a tanulás folyamatát. A környezeti élmények motiváló hatására, a csecsemő célirányos mozdulataira, az idegrendszerből lehívódnak a genetikusan adott, jól koordinált, ritmusosan harmonikusan működő, elemi mozgásminták: gurulás, kúszás, mászás, majd az ülés, állás, járás. Ezekre nem kell a gyermeket tanítani, megfelelő feltételekkel a funkciók érése spontán bekövetkezik. Környezetének megismerésében nagy szerepe van a nagymozgások, és a manipuláció megfelelő fejlődésének. Minél többet mozog, tapint, annál több ismeret szerez saját magáról, tárgyakról, vagy azok tulajdonságairól, így alakítva ezzel a testséma tudatát, téri tájékozódását, gondolkodását. Később már összekapcsolja a különböző érzékszervek által felfogott élményeket. Kezdi megérteni az ok – okozati összefüggéseket, vagy az időrendi sorrendet. Kezd alakulni a problémamegoldó gondolkodás, a praktikus és az érzelmi intelligencia. Három éves korig alakulnak ki azok az idegpályák, amelyek később a gondolkodáshoz, olvasáshoz, íráshoz, számoláshoz, és a tanuláshoz szükségesek.

A mozgásterápiában a mozgásfejlesztési gyakorlatsorral hatunk az emberi agyban a beszéd működéséért (olvasás, írás) felelős területekre is.

Miért van rá szükség?

Mert egyre több olyan gyermek van, akinél az anyanyelvi fejlődés és/vagy a mozgásügyesség fejlődése nem indult meg időben vagy nem ment végbe hibátlanul. Ezek a gyermekek óvodáskorban beszéd- és mozgásügyességi problémákban, elmaradásban szenvednek. A tanulási problémák 70%-t idegrendszeri éretlenség okozza.

Hány éves korban ajánlott?

Az idegrendszer képlékenységét használjuk ki a mozgásterápiák során, ezért a legideálisabb életkor 5-8 éves kor között.

Hogyan kezdődik a mozgásterápia és meddig tart?

Egy előzetes mozgásvizsgálat után határozzuk meg a fejlesztési célokat, irányokat. A mozgásterápia hetente 2-szer 90 percet vesz igénybe. A fejlesztés időtartama egyénenként változó, de minimum  másfél-két év.

Mely területeken hatásos?

Megkésett vagy/és hibás, akadályozott beszédfejlődésnél (diszfáziák)

Diszlexiánál, alaki diszgráfiánál= olvasás és/vagy írásgyengeségnél.

Organikus eredetű túlmozgásos ( hypermotil )- figyelemzavaros gyermekeknél, akiknél a szülés körül oxigénhiányos károsodás keletkezett.

Fejlődésben, érésben elmaradt óvodásoknál.

Kialakulatlan dominanciánál

Enyhe fokú értelmi fogyatékossággal élő gyermekeknél

Minden olyan gyermeknél, aki mozgásügyetlenségben szenved bármilyen okból.

Közvetlen (tapasztalati) hatása:

beindítja a megkésett beszédfejlődést;

beindítja a rajzkészség igen erős fejlődését óvodásoknál,

erősen segíti hanghibák esetén a logopédiai munkát, a beszédhangok automatizálódását, beépülését,

technikai diszlexia esetén megkönnyíti az olvasást, főleg az olvasás gyorsasága nő, ezáltal a szövegértés is javul,

a féltekei dominancia helyes megválasztása esetében igen erősen javítja az anyanyelvi készséget dominancia-problémás gyerekeknél,

fejlődési dyspraxia esetén a mozgástervezés megjavul,

mindig javítja a mozgáskoordinációt.

Érdeklődjön a részletekről!

A terápia megkezdése előtt minden esetben szükséges egy állapotfelmérés (alpozó mozgásvizsgálat).

Elérhetőségeink

Foglaljon időpontot alapozó mozgásvizsgálatra