Longikid vizsgálat

Longitudinális komplex vizsgálat

LongiKid© 3 hónapos kortól -11 éves korig

A LongiKid© Magyarországon egyedülálló és rendkívül részletes, neuro-szenzomotoros diagnosztikai eljárás, amely alkalmas a gyermek mozgásos és kognitív (értelmi), figyelmi fejlődésprofiljának megfigyelésére, amelyből azonosíthatóak az eltérően fejlődő funkciók és az idegrendszeri érésének zavara.

A LongiKid© eszközrendszere saját fejlesztésű, 2013-ban Magyar Terméknagydíjat is nyert. Találhatóak benne játékok, mérőeszközök (hallásvizsgálat), az egyensúlyi rendszert tesztelő eszközök, szemészeti szűrőeljárások, valamint saját feladatlapok is, melyek a grafomotorika, a vizuális feldolgozás és nyelvi terület feladatait tartalmazzák. Az eszközök nagy része alkalmazható a vizsgálatban és a terápiában egyaránt.

A LongiKid©ben mutatott teljesítmény pontozása objektív, fejlődésneurológiai, neuropszichológiai, fejlődéspszichológiai, valamint szemészeti és hallásvizsgálati életkori kritériumok figyelembe vételével történik. 

Kb. 1500 adatotveszünk figyelembe a vizsgálat során, egy-egy funkciót több feladaton keresztül is értelmezünk, és így kapunk teljesebb képet a gyermek fejlettségéről.

A LongiKid© vizsgálati területei:

 • Beállító és egyensúlyi reakciók
 • Archaikus reflexek (primitív reflexek)
 • Nagymozgások
 • Finom mozgások
 • Izomtónus
 • Vizuális észlelés
 • Auditív észlelés
 • Taktilis érzékelés
 • Kifejező és befogadó nyelvi készség (beszédértés, szókincs)
 • Szociális terület
 • Kognitív funkciók (emlékezet, figyelem, gondolkodás)

A vizsgálat, a gyermek életkorától függően 60 – 120 perc alatt vehető fel.

A Tünetészlelő program segítségével lehetőség van a vizsgálati eredmény automatikus számítógépes összesítésére, melynek eredménye a gyermekkel foglalkozó valamennyi szakember számára informatív.

Foglaljon időpontot Longikid vizsgálatra