Fejlesztő foglalkozások

Iskolaérettségről

boy-without-legs.pngAz iskolaérettség, egy érési folyamat eredménye, amely egy természetesen megjelenő fejlődési ugrás, kb. 6 – 7 éves korban következik be. A fejlődés egyik lépcsőfoka. Három terület érettségét feltételezi:

 • biológiai (testi fejlettség, fogváltás beindulása, testi változások)
 • szociális (kialakul a szabálytudat, a monotónia tűrés, a feladattudat, kudarctűrő képesség, képes szükségleteinek kielégítését késleltetni)
 • kognitív képességek struktúrája – Figyelem, emlékezet, beszéd, gondolkodás, észlelés, tájékozottság, mozgás

Iskola-előkészítő foglalkozások

babysitter.pngCélom az iskola-előkészítő foglalkozásokkal, hogy játékosan, de komplexen fejlesszem azokat a részképességeket, melyek az eredményes iskolakezdéshez szükségesek:

  • testséma
  • grafomotorika, szem- kéz koordináció
  • téri- időbeli és síkbeli tájékozódás
  • számolási készség (számfogalom, globális mennyiségfelfogás, műveletek, relációk, mennyiség egyeztetések)
  • figyelem
  • feladattudat és feladattartás
  • vizuális észlelés
  • beszédészlelés és beszédértés
  • emlékezet
  • nyelvi készségek
  • logikai gondolkodás
  • szerialitás

E foglalkozás-csoporton belül a szülők kétféle lehetőség közül választhatnak gyermekük problémájának, esetleges elmaradásának megfelelően:

 1. Ha csak azt szeretné, hogy gyermeke részt vegyen egy jó hangulatú, játékos, ám feladatlapos (iskolai) helyzetekbe is bevonó iskolaelőkészítő foglalkozáson, akkor válassza ezt. Azoknak a kicsi gyermekeknek ajánlom, akiknél nincsenek elmaradások egyetlen területen sem. Ez a foglalkozás csoportos, heti egy alkalommal 60 perc.
 2. Amennyiben gyermekének egy- két részképesség területen van nagyobb elmaradása (pl.: nem szeret rajzolni, és ügyetlen is benne; vagy a számolás még nem megy annyira…) akkor számára inkább, egy egyéni felmérésen alapuló személyre szabott egyéni vagy kiscsoportos iskola- előkészítő fejlesztést javaslok. Ennek időtartama szintén 60 perc, hetente min. 2 alkalommal. Az egyéni felmérés ebben az esetben kötelező jellegű, hiszen a fejlesztési tervet csak az alapján tudom elkészíteni, és a későbbiekben megvalósítani.

 

Jelentkezzen elérhetőségeinken itt!