Iskolakészültség megállapítása

Iskolakészültség megállapítása

A vizsgálat kb. egy – másfél órát vesz igénybe, és azoknak a területeknek, részképességeknek a felmérését jelenti, melyek az iskolaérettség feltételei: testséma, grafomotorika, szem- kéz koordináció, téri- időbeli és síkbeli tájékozódás, számolási készség (számfogalom, globális mennyiségfelfogás, műveletek, relációk, mennyiség egyeztetések), figyelem, feladattudat és feladattartás, vizuális észlelés, beszédészlelés és beszédértés, emlékezet, nyelvi készségek. Eredménye segítséget nyújt a szülőknek abban, hogy ez alapján döntést hozzanak gyermekük iskolakezdésére vonatkozóan. Ezen kívül a vizsgálaton fény derülhet olyan hiányosan működő részképességekre is, melyek fejlesztésére helyezve a hangsúlyt segíthetjük a gyermek eredményes iskolakezdését.