NILD komplex terápia

NILD komplex terápia

portfolio_1A NILD Tanulási Terápia, egy komplex fejlesztő terápia (nyelvi, matematikai és tanulás módszertani területeket fejleszt) tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára, amely integráltan fejleszti az összes tanuláshoz szükséges képességet, és részképességet. Öt éves kortól alkalmazható, minden korosztálynál.
Célja, hogy a gyermek sikeresebben, könnyebben vegye az iskolai akadályokat, és hogy ne okozzon számára problémát a feladatok/tananyagok megértése, feldolgozása. Növeli a gyerekek magabiztosságát, és kompetenciáját. A módszer fejleszti az észlelés valamennyi területét (látási, hallási és tapintási), az olvasás technikáját, a szövegértést, a szóbeli és írásbeli kifejezőkészséget, a matematikai gondolkozást és a számolási készséget, valamint a kritikai és a kreatív gondolkodást.
A NILD neuropszichológiai háttere Piaget, Vigotszkij, Lurija, és Feuerstein elméleteire, és a modern képalkotó eljárások tapasztalataira támaszkodik, mely szerint az emberi agy nyitott a változtatásra, fejlesztésre egész életünk folyamán.
National Institute for Learning Development – 1982-ben alakult Norfolkban. Az alapprogramot a hetvenes évek elején tanulási zavarokkal küzdő tanulók fejlesztésére dolgozták ki. A program továbbfejlesztésén, és tesztelésén folyamatosan szakmai team dolgozik. Mára egyre több országban elérhető. Magyarországi adaptációja Jordanidisz Ágnes nevéhez fűződik, aki a terapeuták képzését is aktívan irányítja, és összefogja.
A terápia egy minden részképesség területre kiterjedő, teljes körű vizsgálattal kezdődik, melyre építve tervezem meg, hogy mely technikák alkalmazására lesz szükség a fejlesztésben ahhoz, hogy hogy a gyermek hátrányait, gyengeségeit csökkentsük, ledolgozzuk. Ezáltal válik a terápia egyénre szabottá. A terápia optimális időtartama heti 2×80 perc, tehát nagyon intenzív. Sajátossága még a terápiának, hogy a szülőktől is aktivitást vár el, hiszen a házi feladatok ellenőrzése az ő feladatuk is.

A Csodavilág Fejlesztőben a NILD Alapszintű techikáival dolgozom.

Kapcsolat