Beszédészlelés- és megértés terápiája

Beszédészlelés- és megértés terápiája

babysitter2.png

Tapasztalatok alapján megállapítást nyert az a tény, hogy a gyermekek iskolai nehézségeit sok esetben az anyanyelv nem megfelelő fejlettségi szintje okozza. Ez nemcsak a gyermek érthető, tiszta és nyelvtanilag helyes beszédének kialakulását jelenti, hanem a gyermek által hallott beszéd életkornak megfelelő szintű befogadását, feldolgozását is. Az olvasás, írás, de a tanulás alapja is a jól működő beszédészlelés és beszédértés. Tehát, ha ezen a területen elmaradás tapasztalható, az mindenképpen kihatással van a gyermek iskolai teljesítményére.

 

 

A beszédészlelés: a beszédhangok, hangkapcsolatok felimerését jelenti. Azonosítani tudjuk a beszédhangokat, vagy azok hosszabb rövidebb kapcsolatait.

A beszédértés: a szavak, mondatok és a szöveg megértését jelenti.

E két folyamat zavarának vagy elmaradásának azonosítása nagyon nehéz óvodás és iskolás korban is. A szülők bizonyos tünetek tapasztalása esetén gyanakodhatnak problémára

óvodás korban:

 • tartós hangejtési zavar
 • átlagosnál jobban torzítja a szavakat
 • hibás beszédszerkezeteket használ tartósan
 • szókincse szegényes
 • keveset beszél az óvodában
 • vagy éppen állandóan „locsog”
 • sokszor visszakérdez
 • nem szeret telefonálni
 • gyakran ne figyel oda
 • feladatokat lassan, megkésve hajtja végre
 • oviban nem, de otthon viszont szívesen beszélget
 • nem köti le a mesehallgatás, vagy csak akkor, ha sok kép van benne
 • nehezen tanul verset, mondókát
 • szeret egyedül játszani

Iskolás korban:

 • gyakran figyelmetlen
 • nehezen követi az óra menetét, lassú
 • a dolgozat elkészítéséhez kevés az idő
 • önállóan nehezen dolgozik az órán
 • ingadozó az iskolai teljesítménye
 • rosszabb a teljesítménye, mint a képessége
 • nem aktív a tanórákon
 • tartós olvasási, írási problémái vannak
 • nem érti az olvasott szöveget
 • tollbamondásnál, másolásnál sokat hibázik
 • nehezen fogalmaz
 • rendezetlen az írásának külalakja, sokat javít
 • nem tud otthon egyedül tanulni
 • amit megtanul másnapra már elfelejti

A beszédészlelés és beszédértés fejlesztése legjobban, csak a szülők segítségével oldható meg. Mint ahogyan tipikus fejlődésmenet esetén a két terület fejlődése minden nap halad előre, ezért a terápiában is a napi rendszerességet kell biztosítanunk. Ebben kell, hogy partner legyen a szülő. A terápia legelején a GMP – GOH vizsgálattal megállapítjuk, hogy mely területek fejlesztése indokolt a tanulási teljesítmények optimális fejlesztése érdekében. Majd erre egy gyakorlatsort kap a gyermek, melyet bemutatok a szülőnek. Néhány hétig, a következő találkozásunkig ezeket a feladatokat napi szinten gyakorolják.  A következő találkozáskor ellenőrzöm, hogy a gyakorlatokban mennyit ügyesedett, és annak megfelelően jöhet a következő időszakra szóló feladatterv.

Jelentkezem

 

Felhasznált szakirodalom:

Dr. Gósy Mária: A hallástól a tanulásig

Dr. Gósy Mária: A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése

Dr. Schneider Júlia – Dr. Simon Ferenc: Tünetfelmérő lap