Staff members

Álljon itt két Rudolf Steiner idézet, mellyel érzékeltetni szeretném, hogy számomra mit jelent a pedagógia, a gyermekekkel való törődés, az ő nevelésük, oktatásuk:

„A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben nevelni és szabadságban kell elbocsátani.”

„Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánzó lénnyé lehessen.”